Dioničko društvo

Poslovnu grupu Auto Hrvatska čini 12 povezanih društava koja nadzire i strateški usmjerava matično društvo, Auto Hrvatska d.d. putem nadzornih odbora i skupština društava.

Skupština društva najviši je organ društva, a čine ju svi dioničari s pravom glasa. Na Skupštini dioničari odlučuju o svojim pravima i obvezama u društvu.

Upravni odbor sastoji se od pet članova koje imenuje Skupština dioničara na razdoblje od dvije godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. 

Društvo ima četiri izvršna direktora koji vode društvo i zastupaju društvo. U vođenju poslova vezani su uputama i smjernicama Upravnog odbora. Izvršne direktore imenuje Upravni odbor, kojem odgovaraju za vođenje i obavljanje poslova, na razdoblje od najviše četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

 

Statut dioničkog društva
Kodeks urednog i savjesnog ponašanja u gospodarskom poslovanju
Politika upravljanja kvalitetom
Financijski izvještaji:
Upitnik kodeksa korporativnog upravljanja
Relevantne znacajne informacije koje se tiču utjecaja bolesti Covid-19.pdf
Glavna skupština:
Obavijesti o transakcijama vlastitih dionica:
Obavijesti o transakcijama rukovoditelja:
vrh stranice