Dioničko društvo

Poslovnu grupu Auto Hrvatska čini 10 povezanih društava koja nadzire i strateški usmjerava matično društvo, Auto Hrvatska d.d. putem nadzornih odbora i skupština društava.

Skupština društva najviši je organ društva, a čine ju svi dioničari s pravom glasa. Na Skupštini dioničari odlučuju o svojim pravima i obvezama u društvu.

Upravni odbor sastoji se od pet članova koje imenuje Skupština dioničara na razdoblje od dvije godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. 

Društvo ima četiri izvršna direktora koji vode društvo i zastupaju društvo. U vođenju poslova vezani su uputama i smjernicama Upravnog odbora. Izvršne direktore imenuje Upravni odbor, kojem odgovaraju za vođenje i obavljanje poslova, na razdoblje od najviše četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

 

Obavijest o prestanku funkcije člana upravnog odbora 05.07.2024.
Statut dioničkog društva
Kodeks urednog i savjesnog ponašanja u gospodarskom poslovanju
Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i energetskom učinkovitosti
Financijski izvještaji za 2024. godinu:
Glavna skupština 2024. godina
Obavijesti o transakcijama vlastitim dionicama, 2024.g:
Obavijesti o transakcijama rukovoditelja, 2024.g.:
  Financijski izvještaji 2023. godina
  Glavna skupština 2023. godina
  Obavijesti o transakcijama vlastitim dionicama, 2023.g:
  Obavijesti o transakcijama rukovoditelja, 2023.g.:
   Glavna skupština 2022.
   Financijski izvještaji 2022.:
   Obavijesti o transakcijama vlastitim dionicama, 2022.g:
   Obavijesti o transakcijama rukovoditelja, 2022.g.:
   Objave za javnost:
   Glavna skupština, 2021.g.:
   Financijski izvještaji 2021.g.:
    Obavijesti o transakcijama vlastitim dionicama, 2021.g:
   Obavijesti o transakcijama rukovoditelja, 2021.g.:

   Financijski izvještaji 2020.g.:
   Relevantne znacajne informacije koje se tiču utjecaja bolesti Covid-19.pdf

    

   vrh stranice