Poslovna grupa Auto Hrvatska svojim načinom poslovanja, internom i eksternom kulturom, brigom o očuvanju okoliša, brigom o zaposlenicima i odnosom prema partnerima i zajednici u kojoj posluje vodi se načelima društveno odgovornog poslovanja.

ETIKA I INTEGRITET

KodeksiPoslovna grupa Auto Hrvatska u svom se poslovanju vodi načelima Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore. U 2010. godini prihvaćen je tekst kodeksa MAN Code of Conduct, najznačajnijeg partnera po obujmu suradnje, MAN Truck & Bus.

Kodeks urednog i savjesnog ponašanja u gospodarskom poslovanju u Poslovnoj grupi Auto Hrvatska donesen je 2015. godine u cilju sustavne primjene i osnaživanja Kodeksa etike u poslovanju. Kodeks održava temeljne vrijednosti Poslovne grupe, a promovira standarde najbolje poslovne prakse zbog održavanja ugleda na svim područjima poslovanja. Zaposlenicima daje upute za postizanje temeljnih ciljeva poslovanja.

Kodeks urednog i savjesnog ponašanja
Kodeks etike u poslovanju
MAN Code of Conduct

OKOLIŠ

Poslovna grupa implementirala je 2017. godine integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i energetskom učinkovitosti prema zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018 čime je poboljšala svoje performanse, sudjeluje sa svim zainteresiranim stranama u održivom razvoju i smanjila negativni utjecaj na okoliš i potrošnju prirodnih resursa.


ZigzelenEnergija se koristi iz obnovljivih izvora energije, tzv. "zelena energija". 
Rezultat uvođenja sustava upravljanja energijom je ušteda u korištenju energije, a uvedeno je i praćenje potrošnje energije kroz poslovni sustav. Ulaganje u smanjenje potrošnje energije kontinuirano se provodi ulaganjem u tehnološki efikasnija rješenja, ali i edukacijom zaposlenika.

Otpad predstavlja potencijalno golem gubitak resursa u obliku materijala i energije, a neadekvatno gospodarenje otpadom može ostaviti ozbiljne posljedice na čovjeka i prirodu. U Auto Hrvatskoj se  o svim vrstama otpada vodi cjelovita i sustavna briga te se vodi sva propisana dokumentacija o nastanku i tijeku otpada.

ZAPOSLENICI

ZaposleniciO zaposlenicima se u poslovnoj grupi Auto Hrvatska vodi posebna briga. Zaposlenici su temelj našeg uspjeha stoga nam je izuzetno važno pružiti sigurno i poticajno radno okruženje. 

Svi zaposlenici, neovisno o vrsti ugovora, rasi, spolu ili dobi, imaju iste pogodnosti u skladu s vremenom provedenim na radu. Zaposlenicima se pružaju i dodatne pogodnosti kao što je zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond i redovni sistematski pregledi.

Kroz sustav obrazovanja djelatnika, pruža se dodatni poticaj, instrumenti i podrška autonomnoj želji za izgradnjom, razvojem i usavršavanjem znanja i sposobnosti svakog zaposlenika u skladu s razvojem i poslovnim aktivnostima Poslovne grupe Auto Hrvatska.

Zdravlje i sigurnost na radu imaju veliki značaj prilikom ugovaranja i obavljanja svih poslova. Briga o zdravlju i sigurnosti na radu se vodi kroz niz povezanih aktivnosti:

  • liječnički pregledi prije početka radnog odnosa,
  • redoviti periodički pregledi,
  • redoviti sistematski pregledi omogućeni svim zaposlenicima
  • omogućena rekreacija zaposlenicima po njihovom izboru
  • poštivanje visokih ekoloških i ergonomskih standarda i propisa
  • korištenje zaštitne opreme
  • interna edukacija od strane stručnjaka zaštite na radu na temu zdravlja i sigurnosti na radu

 

vrh stranice