Podešavanje geometrije kotača – za veću sigurnost i profitabilnost

29.05.2023.

Osjećaj „na volanu“ svim vozačima je važan dio doživljaja ponašanja vozila na cesti i znatno utječe na osjećaj udobnosti, sigurnosti i povjerenja u vozilo. Neki vozači vole lakši volan dok drugi malo teži, no objektivno promatrano upravljanje mora uvijek biti precizno i sigurno. Za ponašanje upravljača postoje brojni propisi državnih službi za sigurnost prometa na cestama koje moraju zadovoljiti sva vozila, kako nakon izlaska iz proizvodnje tako i tijekom cijelog radnog vijeka.
Nakon što se naviknu na ponašanje vozila, vozači ne razmišljaju o radu volana sve dok ih nešto ne počne smetati u vožnji, na primjer kad volan postane „teži“ za upravljanje. Problem nekad može biti sasvim subjektivan, npr. nakon promjene guma kotača, no kod gospodarskih vozila zbog opasnosti koju nosi njihova velika masa, svaka primjedba vozača na ponašanje upravljača uzima se najozbiljnije u obzir i povlači niz provjera na vozilu. Kod prihvata vozila u servis pravilo je da se serviseri prvo detaljno upoznaju s primjedbom vozača i po potrebi obave test-vožnju zajedno s vozačem. Početni pregled vozila u servisu uvijek obuhvaća sve komponente ovjesa vozila koje utječu na vozna svojstva, u cilju uočavanja eventualno prisutnih nedostataka.
 
Provjere uključene u kontroli pregled:

   jesu li postavljene pravilne gume/kotači sukladno namjeni vozila
   postoji li nepravilno istrošenje guma kotača
   da li je tlak zraka u gumama kotača pravilan za primjenu vozila
   postoji li oštećenje na sponama upravljača, na vodilicama osovina te na uležištenju stablizatora
   jesu li ispravni zglobovi spona upravljača i vodilica osovine
   je li istrošeno uležištenje tzv. osovinice kotača (tzv. bolcena ili svornjaka rukavca glavčine kotača)
  postoji li prevelika zračnost na ležajima kotača
  postoji li oštećenje na oprugama i amortizerima kotača

Kod gospodarskih vozila s zračnim oprugama dalje se provjerava je li ispravno podešena ECAS visina vozila za vožnju. Visina nosivog okvira (šasije) vozila u odnosu na osovine vozila znatno utječe na položaj spona upravljača, a time i na geometriju kotača te se visina mora namjestiti na tvornički zadani položaj kako ne bi negativno utjecala na upravljanje vozilom.

Nakon što se otklone svi nedostatci uočeni na ulaznom pregledu vozila, serviseri mogu obaviti provjeru i po potrebi podešavanje geometrije kotača. Mjerenje na vozilu provodi se prvo na prednjoj osovini te se tzv. mjernim protokolom utvrđuje

   usmjerenost prednjih kotača, koja se još zove trag ili špur kotača
   bočni nagib kotača
   kut zakretanja kotača (na zadanom položaju 20o)
   razlika kuta zakreta kotača (kod maksimalnog skretanja kotača)
   uzdužni nagib osovinice kotača

Podešavanje geometrije kotača prednje osovine odnosi se uvijek na namještanje usmjerenosti prednjih kotača tako da se oba prednja kotača namjeste na jednaki kut prema simetrali sredine vozila, sukladno propisanom tragu kotača. Da bi se to postiglo, nekad je potrebno zamijeniti i naizgled posve ispravne spone kotača i/ili upravljača kako se namješta i bočni nagib kotača. Stražnja osovina gospodarskih vozila uvijek je pogonska te su kotači kruto pričvršćeni, stoga na stražnjoj osovini nije moguće podešavati geometriju kotača te se provjerava i po potrebi podešava samo ukošenje usporednosti stražnje osovine prema osi prednje osovine. Kod prevelikog ukošenja pogonske osovine dolazi do bočnog skretanja vozila i povećanog trošenja guma kotača.

Nakon provedenog podešavanja geometrije kotača završno se obavlja test-vožnja s provjerom upravljača. Provjerava se da li vozilo ispravno vozi ravno, je li okretanje upravljača slobodno i da li se prednji kotači samostalno stabiliziraju u položaju vožnje ravno. Na izlasku iz zavoja volan se mora samostalno vratiti unatrag na najmanje jedan okret prije položaja za vožnju ravno. Kad nema skretanja vozila te se za zadnji okret ili manje volan mora ručno dovesti u položaj ravno geometrija kotača, uležištenje kotača i zglobovi spona upravljača su uredu. 

Vozila novije generecije opremljena su sustavim pomoći vozaču, kao što su EBA i ACC, koji za svoj rad koriste radarski osjetnik za uočavanje objekata na cesti ispred vozila. Ispravan domet radarskih zraka iz radarskog osjetnika na cestu ispred vozila ovisi o korektnom položaju osjetnika u odnosu na visinu iznad ceste i na uzdužnu simetralu vozila. Položaj radarskog osjetnika nužno je provjeriti i po potrebi podesiti nakon svake zamjene osjetnika ili bilo kakve nezgode kod koje je na području prednjeg dijela vozila došlo do oštećenja. Za namještanje položaja radarskog osjetnika koristi se ista mjerna oprema kao i za podešavanje geometrije kotača.

Ispravno podešena geometrija kotača i ovjes vozila uvijek imaju pozitivan učinak na troškove korištenja vozila i to kroz uštedu goriva i najdulji mogući radni vijek guma kotača i komponenata ovjesa. Benefit je svakako i pozitivan učinak na okoliš kroz manju potrošnju goriva, a najvažnija prednost je sigurnost vozila i vozača što se ostvaruje kroz najkraći mogući put kočenja. 
vrh stranice