Što je važno znati kada je rashladna tekućina u pitanju?

09.10.2023.

Savjeti stručnjaka!
U svakodnevnom govoru rashladnu tekućinu motora u pravilu se kratko naziva samo „antifriz“, čime se odmah misli na njenu primarnu namjenu – zaštitu motora od smrzavanja zimi. No ta tekućina već dugo ne služi samo za zaštitu od smrzavanja, ona prati razvoj i napredak motora te je s vremenom dobivala i druge, vrlo važne zadatke. Pored zaštite od smrzavanja, rashladna tekućina motora danas ima, moglo bi se reći, još važnije svakodnevne uloge:

• zaštitu metala od korozije,
• sprječavanja pojave kavitacije u tekućini,
• održavanje visoke točke ključanja tekućine,
• neutralno djelovanje na brtvene materijale motora i na elastične cijevi

U svom praktičnom radu održavanja vozila serviseri ne mogu provjeravati stanje svih potrebnih svojstava rashladne tekućine te se njena ukupna kakvoća određuje i nadzire samo preko otpornosti na smrzavanje. Drugim riječima, rashladna tekućina koja ima potrebnu razinu zaštite od smrzavanja imati će i potrebnu „koncentraciju“ zaštitnih sredstava te u potpunosti ispunjava sve spomenute uloge u motoru i sustavu hlađenja u cjelini.

Visoka razina zaštite od korozije potrebna je posebno kod suvremenih motora zbog prisutnosti više različitih metala u sustavu hlađenja, koji su u dodiru preko rashladne tekućine, uz prisutnost el. struje. Korozija izaziva odvajanje čestica oksida s površine metala, koje se zadržavaju i talože najviše u hladnjacima te narušavaju potreban učinak hlađenja. Radi štednje goriva suvremeni motori rade na trajno sve višim temperaturama, pri čemu pumpa rashladne tekućine mora sve brže tjerati rashladnu tekućinu kružnim tokom hlađenja. Veći protok rashladne tekućine dovodi do nastanka visokih tlakova na mjestima suženja protoka, koja u sustavu normalno postoje, a nagle promjene brzine i tlaka tekućine mogu dovesti do pojave kavitacije. Posljedica kavitacije u tekućini je oštećivanje površine metala na području kućišta pumpe i drugdje u motoru, otkidanjem čestica metala. Oštećenja od kavitacije dovode do narušavanja dinamike protoka rashladne tekućine i lošijeg hlađenja motora. Koncentracija rashladne tekućine odražava se na njen viskozitet, a time i na otpornost na kavitaciju. Za sprječavanje pojave kavitacije važno je stalno održavati propisanu koncentraciju rashladne tekućine i koristiti kvalitetne tekućine za zaštitu od smrzavanja.

Kod normalno povišenih radnih temperatura suvremenih motora, od rashladne tekućine se zahtijeva još i trajno održavanje visoke točke ključanja tekućine, koja je također vezana uz održavanje propisane koncentracije rashladne tekućine i njenu visoku kakvoću.  Redovito praćenje intervala zamjene rashladne tekućine pogotovo je važno kod vozila sa SWR-om (Sekundär Wasser Retarder). Naime, u njihovom slučaju rashladna tekućina i filter rashladne tekućine mijenjaju se jednom godišnje ili na maksimalno prijeđenih 150.000 km. Nepoštivanje propisanih servisnih intervala izmjene rashladne tekućine kod vozila sa SWR-om može dovesti do začepljenja sustava rashladne tekućine i dodatnih troškova izmjene hladnjaka rashladne tekućine, izmjenjivača topline sustava grijanja, cirkulacione pumpe dodatnog grijača i crijeva rashladne tekućine. 

Možemo zaključiti kako sve veće snage motora danas zahtijevaju i sve veći učinak hlađenja, koji izravno ovisi o stabilnost sustava hlađenja. Trebamo biti svjesni da sustav hlađenja gubi svoju punu funkciju kad nije ispunjen samo jedan od ispod navedenih uvjeta. U pogledu rashladne tekućine, za stabilnost sustava hlađenja vrlo je važno da se u sustavu hlađenja motora cijelu godinu nalazi rashladna tekućina visoke kakvoće i na propisanoj razini zaštite od smrzavanja. 

vrh stranice