MAN OptiView za sigurniju vožnju

30.09.2021.

Digitalni sustav zamjene retrovizora MAN OptiView radi isključivo s kamerama.
MAN OptiView, digitalni sustav zamjene za retrovizore vozačima pruža puno više od tradicionalnih vanjskih ogledala. Nova tehnologija MAN OptiView čini mrtve kutove vidljivim i sa vozačeve i suvozačeve strane te pruža veću vidljivost u specifičnim situacijama u vožnji, kao što su vožnja autocestom ili promjena trake. Funkcionalnost i koncept prikaza MAN OptiViewa optimalno su prilagođeni potrebama vozača te mu omogućuju da vizualno brzo prepozna prometnu situaciju, pouzdano je procijeni i sigurno reagira na istu. 

MAN OptiView sustav se sastoji od pet kamera. Po dvije kamere nalaze se sa svake strane vozila te zamjenjuju glavne i širokokutne retrovizore, dok je jedna kamera smještena na suvozačevoj strani na A stupu te ona preuzima funkciju prednjeg retrovizora. Kamere su prilagođene za rad u svim vremenskim uvjetima. U uvjetima kada je sunce nisko ili kada se iza kamiona nalaze vozila s upaljenim svjetlima posebni filteri minimiziraju svjetlost i tako osiguravaju odličnu sliku na zaslonu. Kamere su otporne i na lošije vremenske uvjete. Visoka kvaliteta slike na zaslonu je osigurana i u kišnim uvjetima jer je strujanje zraka izvedeno na poseban način kako voda s kolnika ili kiša ne bi smetala, a u uvjetima izuzetno niskih temperatura kamere se automatski griju kako ne bi dolazilo do magljenja.

Slika se prikazuje na dva zaslona u vozačkoj kabini koja se nalaze s lijeve i desne strane u području stupa A. Svjetlina i kontrast zaslona se automatski podešavaju prema osvjetljenju interijera. Ali, vozač može i ručno u svakom trenutku podesiti svjetlinu zaslona. Vozač jednostavno može upravljati OptiViewom pomoću komandi koje se nalaze na vozačevim te suvozačevim vratima. 
 
MAN OptiView ima tri različite opcije prikaza kamere ovisno o situaciji u vožnji. To su standardni prikaz, uvećani prikaz te širokokutni prikaz. Sustav automatski određuje koji prikaz kamere će se prikazivati vozaču na zaslonu, ovisno o tome kreće li se vozilo naprijed ili nazad, kojom brzinom se kreće te ovisno o kutu upravljača. No, i vozač u svakom trenutku može jednostavno promijeniti prikaz na zaslonu pomoću upravljačkih komandi. 

Slika koja je prikazana u standardnom prikazu jednaka je kutu i slici koja se prikazuje i na tradicionalnim retrovizorima. Ovaj prikaz se aktivira automatski otvaranjem vrata ili okretanjem ključa motora. Zaslon je podijeljen u četiri asimetrična kvadranta pomoću okomitih i vodoravnih linija. Slika na zaslonu odgovara vidnom polju vanjskog, širokokutnog te bočnog retrovizora. Vidna polja bočnih kamera digitalno se kombiniraju kako bi stvorile kontinuiranu sliku pomoću koje vozač brzo i sigurno pratiti stanje s boka kamiona i sa stražnje strane. Tako su eliminirani svi mrtvi kutovi na strani vozača i suvozača. A izostanak glomaznih tradicionalnih retrovizora povećava vidni kut vozača koji ima kroz bočne prozore. 


Uvećani prikaz na zaslonu omogućuje lakše i brže prepoznavanje udaljenih objekata. Ovakav prikaz se automatski aktivira pri vožnji većoj od 60 km/h, a vozač ga može ručno aktivirati i pri vožnji od 50 km/h ili prilikom vožnje unatrag. Zahvaljujući uvećanom prikazu vozila u pretjecajnoj traci se lakše prepoznaju te su eliminirani svi mrtvi kutovi na strani vozača i suvozača. 
 
Kod širokokutnog prikaza na zaslonima se prikazuje samo širokokutno područje tako da se registrira izravna okolina vozila bez mrtvog kuta. Ovaj prikaz se automatski aktivira prilikom vožnje unazad. No, uz to vozač može birati između dva načina rada: automatski za gradsku vožnju pri kojem se ovaj način prikaza automatski aktivira pri vožnji do 50 km/h ili automatski za zavoje koji se aktivira kada se uključi pokazivač smjera ili kada kamion i poluprikolica formiraju određeni kut.

 
MAN OptiView pomoću dodatnih funkcija, kao što su pomoćne linije, indikatori upozorenja te nadzorni način vozačima pruža dodatnu pomoć i podršku. 
Uz pomoćne linije vozač lakše procjenjuje širinu i duljinu vozila tijeko pretjecanja ili približavanju za utovar. Indikatori upozorenja se aktiviraju prilikom skretanja ili promjena trake kako bi se izbjegao sudar. Tijekom odmora vozač može aktivirati nadzorni način preko upravljačkih komandi na vratima ili putem daljinskog upravljača donjeg kreveta. Uz ovu funkciju vozač može vidjeti cijelo područje oko svog vozila i za vrijeme odmora dok su zavjese navučene. 

vrh stranice