Nagradna igra "Igraj i osvoji" je s 31.12.2015. godine završila.

 

Izvučeni su sretni dobitnici:

1. Nagrada KS TOOLS SET ALATA U KOVČEGU

Ivan Miškulin, Kolodvorska 115, 31000 Osijek

2. Nagrada KS TOOLS SET NASTAVAKA KLJUČEVA

Marijana Gortan Krnić, Rendićeva 23, 10000 Zagreb

3. Nagrada KS TOOLS SET ODVIJAČA

Sanja Devjak, Meja Gaj 27, 51226 Hreljin

 

Čestitamo sretnim dobitnicima i zahvaljujemo svima na sudjelovanju u nagradnoj igri.

Dalje u tekstu možete pročitati pravila nagradne igre:

 

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2OO9) Auto Hrvatska Autoservisi d.o.o. za trgovinu i usluge., Radnička cesta 182, 10000 Zagreb, OIB 77313259738  donosi sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE
“Igraj i osvoji“

Članak 1
Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom “ Igraj i osvoji“ organizira i provodi Priređivač - Auto Hrvatska Autoservisi d.o.o. za trgovinu i usluge., Radnička cesta 182, 10000 Zagreb, OIB 77313259738 (u daljnjem tekstu : Priređivač).

Članak 2
Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre je promidžba Auto Hrvatska Autoservisa. Nagradna igra traje od 5.11.2015. godine do 31.12.2015. godine (uključujući oba datuma).

Članak 3
Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske u svim Auto Hrvatska prodajno - servisnim centrima.

Članak 4
Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od:

R.br

Nagrade

Broj nagrada

1.

KS TOOLS SET ALATA U KOVČEGU

1

2.

KS TOOLS SET NASTAVAKA KLJUČEVA

1

 

3.

KS TOOLS SET ODVIJAČA

1

Članak 5
Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Priređivača kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

Članak 6
Mehanika nagradne igre

  1. Način sudjelovanja:

U nagradnoj igri “Igraj i osvoji“ mogu sudjelovati svi koji u razdoblju od 5.11.- 31.12.2015. u bilo kojem prodajno – servisnom centru u RH ostvare kupnju.

Za svaki kupljeni proizvod ili uslugu kupac ima pravo ispuniti po jedan kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Svi kupci koji sudjeluju u nagradnoj igri moraju ispuniti kupon sa svojim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja, telefon, mail i potpis).

Kupon se ubacuje u kutiju za kupone u bilo kojem prodajno – servisnom centru. Svi pristigli kuponi sudjeluju u nagradnom izvlačenju.

  1. Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama Priređivača, Radnička cesta 182, 4.1.2016. godine u 12 sati. Izvlačenje će nadgledati komisija sastavljena od 3 predstavnika Priređivača.

Sve zaprimljene prijave i osobni podaci sudionika nagradne igre spremaju se u jedinstvenu bazu podataka. U odabiru pobjednika sudjeluju svi kuponi zaprimljeni u periodu trajanja nagradne igre – 5.11.2015.. u 00:00:00 do 31.12.2015.  do 23:59:59.

Priređivač će kontaktirati dobitnike u roku od 7 dana od izvlačenja radi dogovora o

preuzimanju nagrade.

Dobitnici nagrade podižu najkasnije 30 dana od dana primitka pisane ili telefonske obavijesti o dobitku nagrade.

Dobitnici nagrade mogu preuzeti osobno uz predočenje osobne iskaznice na adresi sjedišta priređivača nagradne igre.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionik.

Članak 7
Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8
Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila. 

Članak 9
Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu  nagradu.

Članak 10
Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici pristaju biti povremeno kontaktirani vezano za promotivne aktivnosti priređivača.

Članak 11
Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12
Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici www.autohrvatska.hr, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača.

Članak 13
Maloljetnici

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

Članak 14
U slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 15
Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici www.autohrvatska.hr, 5.1.2016.g.

Članak 15
Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

 
w Povratak na vrh