Izvješća o poslovanju

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i energetskom učinkovitosti

Obavijest o datumu isplate dividende

Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2016. godinu

Zapisnik sa skupštine_27.4.2017.

Odluke - Glavna skupština 2017.

Obavijest o prelasku praga glasačkih prava

Obavijest o osnivanju novog društva i sklopljenom uvozničkom ugovoru

Odluka o sazivanju Glavne skupštine 2017

Obavijest o podignutoj tužbi

Odluka o sazivanju redovne Glavne skupštine

Obavijest o tužbi za pobijanje

Zapisnik sa Izvanredne skupštine

Obavijest uz poziv o sazivanju Izvanredne glavne Skupštine

Izvješće Izvršnih direktora o razlozima povećanja temeljnog kapitala

Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke Burze 2014

Kodeks urednog i savjesnog ponašanja u gospodarskom poslovanju

Statut

w Povratak na vrh